Riksveg 7- livsnerva mellom aust og vest

  • Riksveg 7 er den kortaste og beste traseen for vegtransport mellom Oslo og Bergen, og ein av dei viktigaste transportkorridorane mellom Austlandet og Vestlandet.

  • Riksveg 7 er skuleveg, arbeidsveg og turveg. For dei mange busette mellom Trengereid i Hordaland og Hønefoss i Buskerud er riksveg 7 sjølve livsnerva i kvardagen.

Interesseselskapet riksveg sju (IS Rv7)
Vi arbeider for ei miljøriktig og samfunnsmessig tenleg utvikling av Rv7 i tråd med innbyggjarane, kommunane og næringslivet sine prioriteringar.

 
Følg Rv7 på vårt interaktive kart. Her finn du aktuell informasjon om naudsynte tiltak for å betre standarden på Rv7. Du kan også vitje kommunane langs vegen.
KART
 
SISTE NYTT
HARDANGERBRUA
No kan me gratulere Hardanger! LES MEIR

Innkalling til årsmøte 22.09.2005 [ 07.09.05 ]
Trafikk 1999 - 2004 [ 10.02.05 ]
SISTE PRESSEMELDING
Vegdirektoratet vil ha Rv7 til stamveg [ 22.01.02 ]
SISTE I DOKUMENTARKIV
Innkalling til årsmøte [ PDF , 28.01 KB ]
   
IS Rv7-Sekretariat: Regionrådet for Hallingdal - 3570 Ål v/ Knut Arne Gurigard
E-post: knut-arne.gurigard@hallingnett.no - Tlf: 32 08 51 40 - Mobil: 992 87 940 - Faks: 32 08 16 44